Przekazanie telefonu z paragonem…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 31, 2007

Przekazanie telefonu z paragonem

Pracodawca przekazujący pracownikom stare telefony komórkowe powinien ująć to w kasie fiskalnej. Nie ma znaczenia, że ich wartość jest znikoma, a firma nie ma kasy, ponieważ osoby fizyczne nie są jej kontrahentami

Zdaniem zdecydowanej większości urzędów podatnik musi kupić urządzenie rejestrujące, aby np. przekazać dwa telefony o łącznej wartości rynkowej 100 zł Tak rygorystyczne zasady wynikają z tego, że rozporządzenie z 28 marca 2006 r. w sprawie kas fiskalnych (DzU nr 51, poz. 375 ze zm.) określa grupę towarów, których sprzedaż musi być rejestrowana w kasie fiskalnej. Są to min. sprzęt radiowo–telewizyjny, nagrane płyty CD i DVD oraz telefony.

Nieodpłatne przekazanie fo też sprzedaż

Niektórzy podatnicy występujący z wnioskami o interpretację w tej sprawie próbowali użyć argumentu, że nieodpłatne przekazanie nie jest sprzedażą. Organy podatkowe nie zgadzają się jednak z taką wykładnią. Przykładem jest interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 22 marca br. (1401/PH–II/4407/14-178/06/MZ). W uzasadnieniu czytamy, że pojęcie sprzedaż towarów" obejmuje swoim zakresem czynności wymienione w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Zalicza się do nich również nieodpłatne przekazania, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Izba argumentowała, że generalny obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Ciąży on na podatnikach sprzedających na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych).

Zwolnienia się nie stosuje

Jednocześnie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in do sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego.

Potwierdza to także interpretacja Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 17 stycznia br. (1471/NTR1/443-398a/07/MF). Spółka, która zwróciła się z pytaniem, przekazuje telefony komórkowe swoim pracownikom do używania w celach służbowych. Po pewnym czasie mają oni możliwość ich odkupienia. Zdaniem pracodawcy sprzedaży tej nie trzeba ewidencjonować w kasie, ponieważ ponad 70 proc. obrotu podatnika jest zwolnione z tego obowiązku. Urząd uznał to stanowisko za nieprawidłowe, przypominając, że przy sprzedaży detalicznej niektórych rodząjów towarów, w tym telefonów, nie mają zastosowania żadne zwolnienia z obowiązku posiadania kasy.

Lepiej złomować niż sprzedać

Co więc może zrobić firma, która chce pozbyć się starych telefonów Rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć instalacji kasy, jest sprzedaż innemu podmiotowi gospodarczemu. Jeśli wartość sprzętu jest znikoma, to najprościej jest go złomować, spisując protokół dokumentujący zniszczenie.

Sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej sprzętu radiowo-telewizyjnego, nagranych płyt CD i DVD oraz telefonów musi być ewidencjonowana w kasach rejestrujących.
 
Więcej Rzeczpospolita.