Pomogą niepełnosprawnym…

Wiadomości Zagłębia , autor: . Nd , oprac.: GR

maj 31, 2007

Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia – taką nazwę nosi projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny UE, do którego włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi. Realizowany przez firmę WYG International Sp. z o.o., ma pomagać bezrobotnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W ramach projektu odbędą się 12-dniowe warsztaty psychologiczne i poradnictwa zawodowego (spotkania min. z lekarzem, rehabilitantem, prawnikiem). Ich zwieńczeniem będzie Indywidualny Plan Działania, dostosowany do potrzeb i predyspozycji uczestników szkoleń i warsztatów, w tym zwłaszcza gotowości od podejmowania pracy, chęci utrzymania podjętej pracy oraz gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przy opracowywaniu IPD ważne będą przede wszystkim informacje na temat przebiegu kariery edukacyjno-zawodowej, nabytych wiadomości i umiejętności, doświadczeń zawodowych, poziomu motywacji oraz postaw wobec nauki i pracy.

– Niezwykle ważna jest wstępna samoocena osoby niepełnosprawnej i ocena aspiracji w życiu zawodowym. Wartości należą do podstawowych ludzkich przekonań oraz stanowią źródło motywacji i osobistych standardów działania w danej dziedzinie. Dzięki rozmowom i konsultacjom z doradcą każdy uczestnik otrzyma wypracowaną ocenę i diagnozę umiejętności, a także motywacji i predyspozycji – mówi Teresa Banaś, dyrektor czeladzkiego MOPSu.

Projekt jest całkowicie bezpłatny. Organizator – obok kosztów bezpośrednich szkoleń i doradztwa – pokrywa także koszty noclegów, wyżywienia, transportu do miejsc warsztatów, które zlokalizowane są w ośrodkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia i zapewnieniem możliwie pełnej dostępności do zajęć warsztatowych, uczestnicy warsztatów będą mogli korzystać z towarzystwa i pomocy opiekunów. W chwili obecnej w programie bierze udział 12 uczestników.

Wiadomości Zagłębia.