Ważny jest staż i wymiar czasu pracy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

cze 6, 2007

Przyjmując do firmy niepełnoetatowca, nie tylko musisz mu ustalić mniej godzin pracy, ale inaczej niż większości załogi policzysz przysługujący mu urlop wypoczynkowy

Jego wymiar określasz proporcjonalnie do wymiaru etatu, a udzielasz na dni pracy zgodnie z obowiązującym tego pracownika rozkładem czasu. Musisz przy tym zaokrąglać niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia. O tym przesądza art. 154 § 2 k.p.

Przykładowo zatrudnieni na pół etatu z co najmniej 10-letnim stażem pracy mają prawo do 13 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym (1/2 x 26 dni), a ze stażem poniżej 10 lat – do 10 dni wypoczynku (1/2 x 20 dni). Odpowiednio mniej urlopu będą mieli zatrudnieni na ćwierć etatu (7 dni – po zaokrągleniu – przy dłuższym stażu pracy – 1/4 x 26 dni, i 5 dni przy krótszym -1/4 x 20 dni).

Trochę trudniej te rachunki wyglądają przy bardziej skomplikowanych wymiarach czasów pracy, np. 1/5 czy 5/8 etatu (patrz tabela). Ale za każdym razem niepełny dzień urlopu, wynikający z takiego wyliczenia, trzeba podnieść w górę.

Dodatkowy urlop na część etatu

Niektórych pracowników zatrudnionym na część etatu musisz wysłać na dłuższe wakacje.

Na podstawie odrębnych ustaw przysługuj e im bowiem dodatkowy urlop wypoczynkowy. Z przywileju tego korzystają np. kombatanci czy zaliczeni do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – mają prawo do 10 dni dodatkowego urlopu. Dodatkowy urlop wypoczynkowy kombatantów oraz niepełnosprawnych pracowników zwiększa wymiar wypoczynku przysługującego im na podstawie art.i54§ik.p.

Zatem np. osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnionej na część etatu szef ustala wymiar urlopu, biorąc pod uwagę zwiększoną jego wysokość, czyli kodeksową łącznie z urlopem dodatkowym.

Więcej Rzeczpospolita.