Po kontroli skarbowej można skorygować deklarację vat…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

cze 11, 2007

Przedsiębiorca może poprawić deklarację VAT po zakończeniu kontroli skarbowej. Także takiej, która wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 13 lutego br. (AP13–8012/62/PZ/07/274). To korzystne dla podatników stanowisko i nie powinno budzić wątpliwości. Problem jest jednak w rym, że przepisy nie pozwalają na korektę deklaracji VAT po zakończeniu kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy. Wygląda więc na to, że prawo do korekty uzależnione jest od tego, kto nas kontroluje. Tymczasem podatnik, który złoży korektę i zapłaci zaległy podatek, nie ponosi odpowiedzialności karnej skarbowej.

14 dni na poprawki

Podatnicy mogą skorygować deklarację po kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd kontroli skarbowej. Mówi o tym art. 14.C wprowadzony 11 listopada 2006 r. do ustawy o kontroli skarbowej. Na poprawki mamy 14 dni od otrzymania protokołu kontroli. W protokole urząd powinien poinformować o takiej możliwości. Korektę składamy do właściwego urzędu skarbowego, ale zawiadamiamy o niej także kontrolerów z UKS.

Inaczej jest w wypadku kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy. Wprawdzie aż do momentu wszczęcia postępowania podatkowego można poprawić błędy, ale jest tu problem z korektami deklaracji VAT. Chodzi o wprowadzony 1 września 2005 r. art. 8ib § 3 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zasady uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej" nie stosuje się w zakresie VAT.

Ministerstwo łagodzi

Skutki tej niefortunnej zmiany próbowało złagodzić Ministerstwo Finansów, które w piśmie z 8 sierpnia 2005 r. (SP 1/618/8012-110-2024/05/EB) stwierdziło: brak jest merytorycznego i praktycznego uzasadnienia dla uznania bezwzględnej bezskuteczności korekty deklaracji VAT w każdej sytuacji po zakończeniu kontroli podatkowej. Dodany przepis art 8ib § 3 ordynacji podatkowej miał jedynie zachować,już tylko w formie wyjątku dotyczącego podatku od towarów i usług, obecny stan prawny, a więc pozostawić podatnikom prawo do złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji YAT, gdy zakończona kontrola nie

wykazała nieprawidłowości Korekta deklaracji złożona w tym przypadku będzie prawnie skuteczna Jedynie w sytuacji, gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a zebrany w toku kontroli materiał dowodowy będzie przyczynkiem do wszczęcia postępowania podatkowego, korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie prawnie skuteczna*.

Korekta bez ograniczeń

Z pisma resortu z 2005 r. wynika więc, że nie można korygować deklaracji VAT po zakończeniu kontroli urzędu skarbowego, która wykaże nieprawidłowości. Czy dotyczy to również kontroli prowadzonej przez UKS Nie, gdyż w ustawie o kontroli skarbowej nie ma ograniczeń przewidzianych w ordynacji podatkowej. Jak czytamy w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów z 13 lutego br.:

Art 14C ustawy o kontroli skarbowej kompleksowo reguluje kwestię korygowania deklaracji po zakończeniu kontroli skarbowej , w tym korygowania deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług. Oznacza to, że art. 8ib § 3 ustawy Ordynacja podatkowa nie ogranicza prawa do korekty tych deklaracji po zakończeniu kontroli skarbowej, która wykazała nieprawidłowości".

Więcej Rzeczpospolita.