Jakie składki trzeba płacić od umów cywilnoprawnych…

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

cze 15, 2007

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia zależy od tego, czy umowa ta stanowi dla zleceniobiorcy jedyne źródło zarobkowania. Ważne jest również to, gdzie umowa ta będzie wykonywana.

Czy ubezpieczenie emeryta – przedsiębiorcy od zlecenia jest obowiązkowe

Spółka z o.o zatrudniła na umowę zlecenia emeryta, który prowadzi działalność gospodarczą. Umową ta jest zawarta na inny zakres prac niż wynikający z prowadzonej przez niego działalności. Czy zakład pracy powinien opłacać za zatrudnionego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy

Zleceniobiorca mający ustalone prawo do emerytury lub Q K renty, który wykonuje umowę zlecenia, z umowy tej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostaje w stosunku pracy z innym podmiotem niż zleceniodawca. Obowiązkowe dla zleceniobiorcy mającego ustalone prawo do emerytury jest także ubezpieczenie wypadkowe, ale tylko wówczas, gdy wykonuje pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Gdy praca jest wykonywana poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy, zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Równoczesne prowadzenie przez zleceniobiorcę-emeryta działalności gospodarczej nie zwalnia go z obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia. Oczywiście zleceniobiorca obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast z działalności ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, obowiązkowe jest natomiast ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na Fundusz Pracy należna jest za tych zleceniobiorców podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, których podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2007 r. wynosi ono 936 zł). W związku z powyższym, jeżeli zatrudniona osoba będzie otrzymywała wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu, należy za nią opłacać składkę na FP.

Więcej Gazeta Prawna.