Zniesienie współwłasności nie jest opodatkowane…

Rzeczpospolita , autor: . Kpt , oprac.: GR

cze 18, 2007

Osoba nabywająca nieruchomość w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności nie musi płacić podatku od spadków i darowizn pod warunkiem, że uzyskiwany majątek odpowiada wielkością pierwotnie posiadanemu udziałowi.

Potwierdził to Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty w interpretacji z 30 maja 2007 r. (nr I USB IV 436/3/07). Podkreślił, że podstawa obliczenia podatku stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych w części przekraczającej udział we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Decyduje więc czysta wartość rzeczy i praw majątkowych, którą się ustala, odliczając od ich wartości długi i ciężary. Chodzi o wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z nabywanym przedmiotem, łącznie z roszczeniami nabywcy z tytułu poczynionych przez niego nakładów. Równowartość tych roszczeń podlega odliczeniu od wartości przedmiotu nabycia.

Więcej Rzeczpospolita.