Co wliczamy do podstawy wymiaru…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

cze 20, 2007

Pracownica działu marketingu wkrótce urodzi pierwsze dziecko. Dostaje zgodnie z angażem 2000 zł płacy zasadniczej oraz prowizją w wysokości 0,5 proc. wartości każdej sprzedanej powierzchni reklamowej. W regulaminie wynagradzania nie ma nic na temat obniżania czy zawieszania jakiegokolwiek składnika wynagrodzeń za czas choroby. Czy taką prowizję wliczamy do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Jeśli tak, to na jakich zasadach

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne, miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc porodu. Często zatrudnieni dostają składniki wynagrodzenia uzależnione od liczby sprzedanych sztuk towaru, od ich wartości albo od obu tych czynników łącznie. Jest to tzw. prowizja, z natury której wynika, że nie przysługuje za czas zwolnienia lekarskiego czy urlopu macierzyńskiego. Nie stosujemy do niej wobec tego zasady, że wliczamy ją do podstawy wymiaru zasiłku tylko wtedy, gdy obowiązujące w firmie przepisy płacowe nakazują jej zawieszenie lub odpowiednie obniżenie w trakcie pobierania zasiłku. Klasyczną prowizję uwzględniamy w podstawie zasiłku łącznie z pensją podstawową. Bierzemy pod uwagę kwoty wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc porodu. Bywają jednak składniki wynagrodzenia zbliżone do prowizji, będące w istocie nagrodami. Gdy np. kierownik według własnego uznania decyduj e o przyznaniu takiego składnika, a ustala się go jako odsetek od zysku ze sprzedaży wypracowanej przez handlowca. Takie nagrody rzeczywiście zwiększają zasiłek macierzyński tylko wtedy, gdy np. zgodnie z układem zbiorowym lub regulaminem płacowym następuje ich zawieszenie lub stosowne zmniejszenie za czas pobierania zasiłku.

Przedsiębiorcza bizneswomen

Koleżanka prowadzi od ponad pięciu lat działalność gospodarczą, a jednocześnie opłaca składki, w tym chorobową. Wkrótce znowu urodzi. W jaki sposób ZUS naliczy jej zasiłek macierzyński

Jeśli to będzie drugie lub kolejne dziecko, będzie korzystała z urlopu macierzyńskiego przez 20 tygodni, a gdy bliźniaki, trojaczki itd. – przez 28 tygodni. Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest przychód za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc porodu. Przychód to kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu jej 18,71 proc. Podstawą wymiaru składek dla prowadzących działalność jest z kolei zadeklarowana kwota, nie niższa od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Więcej Rzeczpospolita.