Sekretariaty sądów i prokuratur muszą mieć wysokie morale…

Rzeczpospolita , autor: Agata Łukaszewicz , oprac.: GR

cze 25, 2007

Nie tylko wiedza i kwalifikacje, lecz także cechy charakteru i nieposzlakowana opinia będą teraz brane pod uwagę przy zatrudnianiu urzędników sądów i prokuratur

Zmieniona ustawa wchodzi w życie 26 czerwca i dotyczy niemal 24 tys. pracowników sądów i 4300 pracowników prokuratur (DzU nr 102, poz. 690). To kolejny pomysł na uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Coraz częściej słychać bowiem narzekania na morale pracowników. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pracę jest złożenie oświadczenia, że kandydat nie popadł w konflikt z prawem (nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe).

Po zmianach najlepszych wyłoni konkurs. Poinformuje o nim w ogłoszeniu prokurator lub prezes poszukujący urzędników. Dzięki temu uda się zaoszczędzić na szkoleniu z technik biurowych czy obsługi komputera. W trakcie konkursu zostanie bowiem sprawdzona nie tylko wiedza i umiejętności kandydatów, ale też predyspozycje i zdolności ogólne. Gdy chętnych będzie wielu, może powstać nawet lista rezerwowa, która będzie ważna aż do następnego konkursu.

Zanim kandydat stanie się urzędnikiem, musi przejść staż. Można z niego zwolnić (częściowo lub całkowicie) osobę, która wykaże, że poradzi sobie w pracy.

Kandydaci mogą być sprawdzani przez policję. Muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych i czystą kartotekę. Jeżeli do skazania dojdzie w czasie zatrudnienia, to urzędnik zostanie zwolniony. Na czas postępowania ma być zawieszony w pełnieniu obowiązków (czas ten wlicza mu się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze). Od kandydatów wymagać się też będzie: nieposzlakowanej opinii, ukończonych studiów pierwszego stopnia (co najmniej), tytułu zawodowego i dobrego stanu zdrowia.

Urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratur będą mieć okresowe oceny kwalifikacyjne. Pod uwagę zostanie wzięta opinia bezpośredniego przełożonego i komisji kwalifikacyjnej. Ocena jest pisemna i trzeba ją wystawiać nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na rok. Od krzywdzącej oceny można się będzie odwołać w ciągu tygodnia.

Więcej Rzeczpospolita.