Uzyskanie interpretacji odpłatne i trudniejsze…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

cze 25, 2007

Uzyskanie interpretacji odpłatne i trudniejsze

Od 1 lipca izba skarbowa nie odpowie na pytanie osoby, która błędnie wypełni wniosek lub nie uiści opłaty. Obecnie w takiej sytuacji podatnik wzywany jest do uzupełnienia pisma

Na pytania podatników formalnie będzie odpowiadał minister finansów.

W praktyce interpretacje będą udzielane przez cztery izby skarbowe: w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Wnioski należy jednak adresować do odpowiedniego biura krajowej informacji podatkowej.

Wymogi formalne

– Nowe zasady wydawania interpretacji są bardziej rygorystyczne pod względem formalnym. Wniosek musi być składany na formularzu i należycie opłacony. Podatnik nie będzie wzywany do uzupełniania braków wniosku -mówi Halina Kwiatkowska, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Dodaje, że wniosek, który nie będzie zawierał wszystkich wymaganych elementów, izba skarbowa pozostawi bez rozpatrzenia. Tak samo postąpi, gdy nie zostanie wniesiona opłata w odpowiedniej wysokości. Problemem zapewne będzie ustalenie przez podatnika prawidłowej wysokości opłaty. W wypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych opłata w wysokości 75 zł będzie pobierana od każdego z nich. Może się zdarzyć, że w ocenie podatnika jego wniosek dotyczy jednej trans-

lle trzeba będzie zapłacić

Spółka z o.o. zajmuje się importem maszyn rolniczych. Podczas rozliczeń VAT pojawiły się wątpliwości, jaka powinna być podstawa opodatkowania sprowadzonych w kwietniu urządzeń. Spółka nie jest też pewna, czy przy sprzedaży zastosowała właściwą stawkę VAT.

Składając wniosek przed 1 lipca, firma nie zapłaci za odpowiedzi. Ponadto jeśli jej postępowanie będzie zgodne z interpretacją, uzyska pełną ochronę w razie ewentualnej kontroli.

Po 30 czerwca interpretacja będzie chronić pytającego tylko przed zapłatą odsetek i sankcjami karnymi skarbowymi. Firma będzie musiała także zapłacić 150 zł za odpowiedź (75 zł za każdy stan faktyczny przedstawiony we wniosku). Nieuiszczenie opłaty w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (bez wezwania do zapłaty).

akcji, natomiast w ocenie organu, do którego jest kierowany, jest ich kilka, więc opłata powinna być wyższa.

Plusów jest niewiele

– Obecnie niektóre urzędy odmawiają udzielania odpowiedzi dotyczących przyszłych sytuacji, np. gdy pytanie dotyczy transakcji, która może dopiero zostać zawarta. Nowe przepisy jednoznacznie wskazują, że pytania dotyczące przyszłych zdarzeń są dopuszczalne -mówi Maciej Łukaszyk, radca prawny w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

– Nie będzie już wątpliwości, czy z pytaniem o zasady opodatkowania firmy może wystąpić osoba, która dopiero zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie w takich sytuacjach urzędy często odmawiają wydania interpretacji -potwierdza Halina Kwiatkowska. Jej zdaniem plusem jest centralizacja udzielania odpowiedzi.

Można mieć nadzieje, że przyczyni się ona do ich ujednolicenia. Nie zmienia to jednak ogólnej oceny nowych przepisów: są mniej korzystne dla podatników.

Więcej Rzeczpospolita.