Zdaniem ekspertów

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Nieznany , oprac.: GR

sty 31, 2007

ANNA WÓJCIK naczelnik Wydziału Koordynacji Obsługi Klienta w Oddziale ZUS w Zabrzu. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych umożliwiła dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych części składek płaconych przez osoby niepełnosprawne prowadzące własną pozarolniczą działalność gospodarczą. Można je uzyskać przez 12 miesięcy a po wyczerpaniu tego okresu ponownie złożyć wniosek.

Dofinansowanie uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy. Wynosi: 75 proc składki emerytalnej w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 50 proc składki emerytalnej w przypadku stopnia umiarkowanego, 50 proc składki wypadkowej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne stanowi najprostszą formę uzyskania pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz ich samozatrudnienie. W celu jej uzyskania pracodawca zaznacza odpowiedni kod w deklaracji rozliczeniowej składanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZUA i ZUS DRA) oraz wpisuje kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON lub budżet państwa a wykazane środki pozostają w zakładzie pracodawca nie odprowadza ich do ZUS-u. SZCZEPAN WROŃSKI zastępca dyrektora Wydziału Finansowego PFRON w Warszawie w r.

Najbardziej istotną formę wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych stanowią dofinansowania do wynagrodzeń z których aktualnie korzysta ok 8 tys. pracodawców zatrudniających blisko 215 tys. niepełnosprawnych pracowników. Począwszy od stycznia 2004 r. kiedy dofinansowania zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego liczba pracodawców korzystających z tego rodzaju pomocy wzrosła o ok. 2 tys. z czego większość stanowią pracodawcy z otwartego rynku pracy. Natomiast kwota przeznaczona na dofinansowania do wynagrodzeń w 2006 r. przekroczyła 1 4 mld zł . Bardzo ważną pomoc stanowi również finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych o którą w ubiegłym roku ubiegało się ok 12 tys. pracodawców.