Od wynajmu boiska lub sali gimnastycznej trzeba płacić 22 procent vat…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

cze 27, 2007

Szkoła, która wynajmuje osobom indywidualnym bądź firmom swoją salę gimnastyczną czy boisko na cele rekreacyjno-sportowe, musi zapłacić od tej usługi podstawową stawkę VAT

W sytuacji takiej znalazł się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kielcach, który świadczy usługi wynajmu pomieszczeń, m.in. sali gimnastycznej i boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe. Korzystają z nich osoby prywatne (gra w siatkówkę, aerobik itp.), firmy, które organizują zajęcia rekreacyjne dla własnych pracowników finansowane z funduszu socjalnego, oraz kluby sportowe organizujące na boisku i w sali treningi dla młodzieży (np. piłka nożna, karate).

Zespół Szkół jest jednostką budżetową gminy Świadczy usługi edukacyjne jako zadanie własne gminy i powiatu. Obiekty sportowe wynajmuje dodatkowo, poza swoją

podstawową działalnością. Usługi te nie mają charakteru komercyjnego, a wpływy z nich przeznaczane są na dofinansowanie działalności statutowej zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej.

Szkoła uznała, że należą one do grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 92.61.10-00.00 Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych" i jako takie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT, podlegają stawce 7 proc. Z uzyskanej przez nią opinii statystycznej wynikało natomiast, że należy zakwalifikować je do grupowania PKWiU 70.20.12-00.00 Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek" i obciążyć stawką 22 proc. Dlatego też szkoła zwróciła się o rozstrzygnięcie spornej kwestii najpierw do urzędu, a potem (w drodze odwołania) do izby skarbowej.

W wiążącej interpretacji prawa podatkowego (sygn. PP1/443-187/06)

dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach doszedł do wniosku.że racje mają organy statystyczne. Wyjaśnił, że; zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VA1 towary i usługi będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają stawce podstawowej, chyba że przepisy wykonawcze nakazują inaczej. Jeśli podatnik ma wątpliwości, jaką stawkę przypisać danej usłudze!, może się zwrócić do organu statystycznego, który wydaje właściwą opinię klasyfikacyjną. Jest ona dla organów skarbowych podstawowym dowodem w sporze dotyczącym wysokości opodatkowania.

Więcej Rzeczpospolita.