Telepraca jest pożyteczna

PULS BIZNESU , autor: Nieznany , oprac.: GR

cze 29, 2007

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera propozycję całościowego uregulowania w kodeksie pracy coraz popularniejszej formy zatrudnienia, jaką jest telepraca Jej rozwój wiąże się z upowszechnianiem technologii telekomunikacyjnych i informatycznych.

Zatrudnienie w formie telepracy możliwe jest już dzisiaj na podstawie przepisów ogólnych. Jednak niektóre kwestie, związane np. ze stosowaniem przepisów bhp czy szanowaniem prywatności pracownika świadczącego telepracę w domu znacznie ograniczalyjej zasięg. Telepraca nie jest pojęciem jednorodnym i ma killta form: domową, mobilną (wykonywaną w siedzibach klientów przedsiębiorstwa), telecen-trum (praca zespołowa zorganizowana w formie wirtualnych biur), telechatki (zlokalizowanej np. w jednym punkcie, w którym udostępnione są stanowiska komputerowe połączone z internetem).

Dlatego pozytywnie oceniamy to, że rząd zdecydował się ustawowo określić warunki i zasaify świadczenia pracy na odległość. Naszym zdaniem, konieczna jest również popularyzacja wiedzy na temat możliwości zatrudniania w ramach telepracy, bowiem ta forma zatrudnienia umożliwia łączenie życia rodzinnego i zawodowego. Wydaje się to niezwykle istotne z punktu widzenia obecnej i przyszłej sytuacji demograficznej w Polsce. Jest to również odpowiednia forma aktywizowania osób niepełnosprawnych, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna.