Minister finansów przeciwko wydłużeniu terminu odliczeń…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lip 3, 2007

Więcej czasu na odliczenia, za to mniej na zwrot VAT to zdaniem ministra finansów miliardowe straty dla budżetu. Mogą mu też zaszkodzić zmiany w ustawie sprzeczne z wymogami unijnymi.

Niebezpieczeństwom tym (nie zawsze istniejącym) stara się zapobiec Ministerstwo Finansów w kolejnych 17 poprawkach do nowelizacji ustawy o VAT.

Na ostatnim posiedzeniu sejmowej podkomisji (28 czerwca) posłowie nie głosowali nad nimi. Chcą najpierw uzyskać opinie eksperckie. Mają je otrzymać właśnie dziś. Już kilka razy wskazywaliśmy np. na niezgodność zgłoszonych przez posłów poprawek z rozwiązaniami unijnymi. Teraz spróbowaliśmy, nie tylko pod tym kątem, ocenić najnowsze pomysły MF.

Dostosowanie do Wspólnoty

W wersji noweli po poprawkach posłów termin odliczenia jest przesunięty. Może ono nastąpić dopiero po wykonaniu usługi czy otrzymaniu pełni praw właścicielskich do towaru. Takie rozwiązanie narusza art. 176 VI dyrektywy. MF chce więc, by zrezygnować z tego warunku.

Ministerstwo Finansów chce również opodatkowania usług organizacji wystaw, targów i kongresów pomocniczych imprez w miejscu, w którym są one faktycznie świadczone. Po poprawkach poselskich miałoby to być miejsce siedziby usługodawcy, co z kolei jest sprzeczne z art. 56 VI dyrektywy oraz orzecznictwem ETS (np. wyrok C-114/05). W niektórych wypadkach może to oznaczać podwójne opodatkowanie, a w innych j ego brak.

Kolejna poprawka MF, która ma dostosować naszą ustawę do norm wspólnotowych, dotyczy 3-proc. stawki VAT na nieprzetworzoną żywność. Pozostawienie jej, jak chcą posłowie.jest niezgodne z art.128 VI dyrektywy, stąd pomysł jej usunięcia. 

Niektóre propozycje Ministerstwa Finansów

wydłużenie terminu na zwrot VAT do 70 dni, rezygnacja z rocznego terminu na odliczenie, rezygnacja z 3-proc. stawki VAT na żywność, opodatkowanie usług wystawienniczych w miejscu ich wykonania, uniezależnienie prawa do odliczenia od wykonania usługi bądź dysponowania towarem jak właściciel,

określenie podstawy opodatkowania przy darowiznach na podstawie cen rynkowych z dnia przekazania, ale z wyłączeniem żywności darowanej podmiotom innym niż organizacje charytatywne,

prawo do stosowania zerowej stawki w eksporcie także do zaliczek, zadatków, przedpłat, jeżeli towar zostanie wywieziony w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania całej zapłaty,

wstrzymanie zabezpieczenia majątkowego tylko wtedy, gdy wszczęta kontrola lub postępowanie podatkowe będzie dotyczyło VAT.

Więcej Rzeczpospolita