Rodzaje prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze uprawniające do emerytur pomostowych zostaną ustalone dopiero w rozporządzeniu Rady Ministrów.

W czwartek na posiedzeniu Zespołu Komisji Trójstronnej ds. Ubezpieczeń rząd przedstawi ostateczną wersję projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Później trafi on pod obrady rządu. W stosunku do pierwotnej wersji został wykreślony przepis dotyczący nowelizacji art. 88 pkt 2a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z nim nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej tylko do 31 grudnia 2007 r. Rządowy projekt ustawy dotyczący tylko tej sprawy (przedłużający o rok korzystanie z uprawnień nauczycielskich) trafi do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Dzięki temu 40 tys. nauczycieli, którzy nabędą do końca roku prawo do wcześniejszej emerytury, będzie mogło wycofać swoje wypowiedzenia z pracy, które złożyli w szkołach do końca maja tego roku.

Ta grupa zawodowa ma też inne powody do zadowolenia. Z projektu ustawy wynika, że rząd zamierza przyznać prawo do emerytur pomostowych wszystkim nauczycielom bez względu na miejsce pracy.

– Prawo do tego świadczenia zostanie zapisane w rozporządzeniu rządu, opublikowanym po uchwaleniu ustawy przez Sejm – wyjaśnia Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zgodnie z ostatnią wersją projektu prawo do emerytur pomostowych będzie przysługiwać osobom urodzonym w latach 1949 -1968, które legitymują się co najmniej 15-letnim okresem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Osoby takie mogą przejść na świadczenie, jeśli osiągną wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, mając równocześnie staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat (kobiety) i 25 lat dla (mężczyźni) . Z prawa do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej skorzystają też osoby, które nie mają minimalnego stażu pracy. Dotyczy to jednak tylko pilotów, hutników, pracowników PKP, pracowników portów handlowych, nurków, rybaków, kesoniarzy oraz osób wykonujących prace bezpośrednio przy przetwórstwie i usuwaniu azbestu.

Więcej Gazeta Prawna.