Rozliczenie kosztów aportu i niższa stawka akcyzy na olej…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Bednarczyk , oprac.: GR

lip 9, 2007

W kolejnym odcinku naszego cotygodniowego cyklu przedstawiamy ciekawe wyroki w sprawach podatkowych, jakie zapadły ostatnio przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Wybór orzecznictwa przygotował Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Wyższa stawka podatku od nieruchomości także dla gruntu eksploatowanego tylko latem

Grunt nie traci związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w miesiącach, w których wydobycie kopaliny nie jest możliwe z uwagi na warunki atmosferyczne. Dlatego przez cały rok jest opodatkowany według wyższych stawek. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z 20 czerwca br. (I SA/Ol 448/06).

Spółka prowadziła działalność w zakresie wydobywania torfu. Jej zdaniem grunty zajęte pod kopalnie odkrywkowe podlegają opodatkowaniu jak grunty związane z działalnością gospodarczą (czyli według wyższych stawek) tylko w miesiącach, w których możliwe jest wydobycie złoża (od maja do końca września). W pozostałym okresie tracą związek z prowadzoną działalnością, bo wydobycie torfu nie jest możliwe z uwagi na ujemną temperaturę i podtopienia. Zdaniem spółki powyższa właściwość to cecha techniczna gruntu, o jakiej mówi art. la ust. i pkt 3 ustawy z 12

Więcej Rzeczpospolita.