Amortyzacja podatkowa często różni się od bilansowej…

Rzeczpospolita , autor: . Kpt , oprac.: GR

lip 9, 2007

W wielu firmach odpisy amortyzacyjne to najistotniejsza pozycja kosztów. Należy dołożyć więc wszelkich starań, aby były obliczane prawidłowo. Każdy błąd może bowiem znacząco wpłynąć na wynik finansowy i podstawę opodatkowania.

Książka porusza problemy związane z odpisami amortyzacyjnymi. Największą część zajmują opisy różnych sytuacji, które mogą zdarzyć się w przedsiębiorstwie. Warto zwrócić uwagę, że autorzy prezentują zarówno ujęcie podatkowe, jak i rachunkowe każdego problemu. W ten sposób podkreślają, że zasady amortyzacji dokonywanej dla celów obliczenia podatku dochodowego często są inne od odpowiednich regulacji wynikających z ustawy o rachunkowości.

Odrębny rozdział poświęcono prezentacji orzecznictwa sądów administracyjnych. Dzięki temu czytelnicy mogą dowiedzieć się, jak sądy interpretują pojęcie adaptacji i modernizacji budynków.

Michał Tarka, Anna Kałwa, Aleksander Diakonów

Amortyzacja środków trwałych Aspekt podatkowy i bilansowy Difin sp. z o.o. Warszawa 2007 str. 159

Ściągawka podatkowa

Jest to praktyczny poradnik, w którym zebrano najważniejsze informacje o polskim prawie podatkowym. Omówiono w nim nie tylko ustawy o podatkach dochodowych, ale także VAT oraz podatki i opłaty lokalne. Zaprezentowane zostały także podstawowe zasady funkcjonujące w podatku od spadków i darowizn. Mimo niewielkiego formatu książki udało się zamieścić wiele przydatnych w pracy, podanych w zwięzły sposób informacji. Było to możliwe ze względu na unikanie cytowania interpretacji urzędów skarbowych i wyroków sądów administracyjnych, co oczywiście nie oznacza, że zrezygnowano z opisania najważniejszych rozstrzygnięć. Odrębny rozdział poświęcono problematyce cen transakcyjnych.

Więcej Rzeczpospolita.