Nieopodatkowane okulary dla komputerowców ze słabym wzrokiem…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lip 9, 2007

W cotygodniowym cyklu artykułów omawiamy zasady opodatkowania świadczeń pracowniczych. Pisaliśmy już o posiłkach i napojach, ekwiwalentach za używanie własnych narzędzi, roboczej i reprezentacyjnej odzieży, imprezach integracyjnych, bezpłatnym transporcie do firmy, nieoprocentowanych pożyczkach, służbowych telefonach i samochodach, zwrocie kosztów przeprowadzki, rekompensacie za przerwany urlop, dopłatach do wypoczynku dzieci pracowników oraz darmowym zakwaterowaniu. Dzisiaj o refundacji kosztów zakupu okularów.

Nieopodatkowane okulary dla komputerowców ze słabym wzrokiem

Pracodawca, który zafunduje okulary pracownikowi ślęczącemu całymi dniami przed komputerem, nie musi potrącać podatku od tego świadczenia

Pod warunkiem, że ochronę wzroku zaleci lekarz okulista. Bez jego zaświadczenia nie skorzystamy z podatkowego zwolnienia.

Obowiązek wynika z przepisów

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z i grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973, dalej rozporządzenie w sprawie bhp).

Ten przywilej nie dotyczy jednak wszystkich zatrudnionych. Skorzystają z mego tylko pracujący przy monitorach ekranowych, jeśli swoje obowiązki wykonują przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Ponadto potrzebę używania okularów musi potwierdzić lekarz okulista podczas badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Jest wyraźne zwolnienie

Jeśli wszystko odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bhp, pracownikowi przysługuje zwolnienie podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nieopodatkowane są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw".

Potwierdzają to organy podatkowe, np. Urząd Skarbowy w Sieradzu w interpretacji z 21 maja br. (USl/415/14/07/SŁ). Czytamy w niej: przychód uzyskany przez pracownika w związku ze zwrotem kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego".

Można wybrać samemu

Pracownik może oczywiście sam kupić okulary, a pracodawca powinien zwrócić mu wydatek. Czy dla zwolnienia podatkowego ma znaczenie, na kogo jest wystawiona faktura Wydaje się, że nie, bo rozporządzenie w sprawie bhp mówi po prostu o obowiązku zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok". Również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada żadnych dodatkowych formalnych wymogów.

Tak też wynika z interpretacji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 4 października 2004 r. (L.IUS.XVII/ 415/61/04). Urząd przyznał pracownikowi prawo do zwolnienia, a na pytanie czy faktura za okulary powinna być wystawiona na zakład pracy, czy też powinna być to faktura imienna wystawiona na nazwisko pracownika" odpowiedział, że przepisy tego nie określają. Skoro więc nie określają, to znaczy, że nie ma to znaczenia dla zwolnienia podatkowego.

W dokumentacji firmy powinny znaleźć się jednak dowody potwierdzające prawo do ulgi (zaświadczenie od lekarza, faktura zakupu, wniosek pracownika o zwrot wydatku).

Więcej Rzeczpospolita.