Nauczyciele nie muszą zwalniać się ze szkół

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lip 11, 2007

Nauczyciele, którzy do końca tego roku nabędą prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, nie
będą musieli w sierpniu odchodzić z pracy.

Sejm uchwalił nowelizację art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Po zmianach nauczyciele urodzeni w latach 1949 -1968 zachowają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek także po 31 grudnia 2007 r. Na takie emerytury nadal będą więc mogli przechodzić nauczyciele posiadający30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym. Nauczyciele zachowają prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wnioski o przekazanie środków gromadzonych na rachunku otwartego funduszu.

Więcej Gazeta Prawna.