Podróż służbowa wspólnika…

Przyjaciółka , autor: A.kol , oprac.: GR

lip 16, 2007

Czy można zaliczyć do kosztów spółki z o.o. wydatki związane z podróżą służbową wspólników – w celu pozyskania nowych kontrahentów Wspólnicy nie są zatrudnieni w spółce ani nie są członkami jej zarządu.

Spółka ma prawo zaliczyć do swoich kosztów podatkowych wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Musi jednak udowodnić, że zostały one poniesione w tym właśnie celu. Dodatkowo musi wykazać, że wypłacane wspólnikom kwoty nie są jednostronnymi świadczeniami na ich rzecz. Art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza bowiem z kosztów podatkowych wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów". Ponieważ wspólników i spółkę nie łączy żadna umowa cywilnoprawna, na podstawie której byliby oni zobligowani do jakichkolwiek świadczeń dla spółki, może być problem z przekonaniem organów podatkowych, że nie mamy tu do czynienia z jednostronnym świadczeniem na ich rzecz.

… Więcej Rzeczpospolita