Prowizja pomniejsza dochód inwestora…

Rzeczpospolita , autor: Kpt , oprac.: GR

lip 17, 2007

Osoba uzyskująca dochód ze sprzedaży akcji może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie tylko odsetki, ale i prowizję od zaciągniętego na ich zakup kredytu.

Takiej interpretacji z 2 lipca 2007 r. udzieliła Izba Skarbowa w Warszawie (nr 1401/BF-II/415-45/07/AW).

Zmieniła w ten sposób wcześniejszą, niekorzystną dla podatnika, odpowiedź urzędu skarbowego. Podatnik, który wystąpił z pytaniem w 2006 roku, złożył ofertę na kupno akcji w obrocie pierwotnym. Opiewała ona na 800 tys. zł. Z tej kwoty tylko 200 tys. zl było jego. Pozostałe 600 tys. zł uzyskał z kredytu.

Ze względu na duży popyt zlecenia zakupu zostały istotnie zredukowane. W efekcie podatnik kupił akcje jedynie za około 24 tys. zł i sprzedał je w tym samym roku.

Od kredytu bank potrącił 500 zł odsetek. Zostały one naliczone od dnia jego udzielenia do momentu przydziału papierów. Pobrana została także prowizja w wysokości 2100 zł. Zdaniem podatnika zaliczenie tych wydatków do kosztów podatkowych jest uzasadnione, ponieważ mają one istotny wpływ na ustalenie wysokości faktycznie osiągniętego dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych.

Urząd skarbowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał, że kosztem podatkowym są jedynie odsetki i tylko one mogą być uwzględnione w zeznaniu PIT-38 za 2006 r.

Prowizja powinna być natomiast traktowana jako usługa bankowa związana z udzieleniem kredytu i nie ma związku z celem, na jaki kredyt ten został zaciągnięty.

Podatnik złożył zażalenie na interpretację urzędu. Argumentował, że zapłata prowizji była nieodzownym warunkiem udzielenia kredytu. Nie ma także wątpliwości, że była związana z celem, na jaki został zaciągnięty. Z umowy z bankiem wynika przecież, że pieniądze mogą być przeznaczone jedynie na zakup akcji.

… Więcej Rzeczpospolita