Nie ma ulgi, bo związkowiec to nie to samo co poseł

Rzeczpospolita , autor: Grażyna. Leśniak , oprac.: GR

lip 18, 2007

Działacze związków zawodowych nie reprezentują całego społeczeństwa, lecz określoną grupę zawodową. Obowiązki zaś władz związkowych to nie to samo co obowiązki społeczne i obywatelskie, np. radnych i posłów. Dlatego wypłacane im dodatki za zwrot kosztów i diet nie są zwolnione od podatku dochodowego.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. W decyzji z 12 lipca 2007 r. (nr IPB2/4117-54/07) odmówił on zmiany postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji, który nie chciał zwolnić od opodatkowania dodatków za zwrot kosztów i diet wypłacanych przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu związku zawodowego.

Z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego wystąpiło porozumienie związków zawodowych. Chciało wiedzieć, czy wypłacanej jego działaczom dodatki za zwrot kosztów i diet podlegają art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zl

Opinii wnioskodawców nie podzieliły jednak organy podatkowe.

Jak podkreślił w uzasadnieniu decyzji dyrektor IS w Katowicach, ani przepisy podatkowe, ani też materialne prawo administracyjne nie definiują pojęcia obowiązków społecznych i obywatelskich. Z treści jednego z wyroków NSA wynika, że wyrażenie to należy rozumieć bardzo szeroko (sygn. akt HI SA 253/96). W doktrynie prawa przyjmuje się natomiast, iż za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich należy uznać działalność m.in. posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego. Według dyrektora IS chodzi tytko o czynności i zadania związane z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, a przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej.

… Więcej Rzeczpospolita