Pożyczka tylko do końca tego miesiąca…

Gazeta Prawna , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

lip 17, 2007

Jeszcze tylko do końca lipca niepełnosprawni, którzy rozpoczynają prowadzenie nowej działalności gospodarczej, mogą się ubiegać o pożyczkę na otwarcie firmy ze środków PFRON.

Napisaliśmy: do końca lipca, bo 30 dnia tego miesiąca przestaje obowiązywać art. 12 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przewidujący pożyczki dla niepełnosprawnych osób na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Od 31 lipca zastąpi je jednorazowa, bezzwrotna dotacja. Takie zmiany wprowadzono ustawą z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791). Obydwa rodzaje wsparcia udziela się w ramach pomocy de minimis.

Nowi przedsiębiorcy mogą więc jeszcze przez dwa tygodnie składać wnioski o przyznanie pożyczki. Będą one rozpatrywane według przepisów obowiązujących przed nowelizacją.

Tylko do 30 lipca niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą więc występować do starosty o pożyczkę na po raz pierwszy podejmowaną działalność gospodarczą lub na jej wznowienie. Warunkiem jest jednak, żeby od wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub obowiązku podatkowego minęło co najmniej pół roku. Pożyczka jest dwa razy wyższa od dotacji, przedsiębiorca może ją dostać nawet do wysokości trzydziestokrot-ności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 81 274,20 zł). Przedsiębiorca ma ją spłacić w ciągu czterech lat. Harmonogram spłat powinien być tak ustalony, by niepełnosprawny przedsiębiorca mógł oddać połowę długu w ciągu 24 miesięcy. Po upływie tego okresu bowiem starosta, na wniosek przedsiębiorcy, obligatoryjnie umarza pozostałą część pożyczki, jeśli pożyczkobiorca spłaci jej połowę w ciągu dwóch lat.

… Więcej Gazeta Prawna