Gdy przeoczysz limit 30-krotności, musisz zrobić korektę…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lip 18, 2007

ROZLICZENIA Z ZUS

 Spółka dostała pismo z ZUS, że jeden z pracowników przekroczył górną roczną podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych w listopadzie ubiegłego roku. Nie wiedząc o tym, rozliczyła ona za niego składki za ubiegłoroczny listopad i grudzień od kwot 5500 zł. ZUS poinformował, że podstawę wymiaru składek i składki za grudzień sam skorygował do zera, a za listopad trzeba skorygować do 2500 zł.
Jak to zrobić
W lipcu br. pracownik otrzymał 7000 zl brutto pensji – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.

Spółka błędnie potrąciła składki emerytalne i rentowe z przychodów zatrudnionego w 2006 r, mimo że przekroczyły górną roczną podstawę wymiaru tych składek. Zgodnie z art.19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest to 30-krotność prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli przychody pracownika, liczone narastająco od początku roku, osiągną ten pułap, nie odliczamy z nich składek emerytalnych i rentowych. Firma musi więc skorygować dokumenty ubezpieczeniowe i zwrócić pracownikowi nienależnie pobrane pieniądze. Jeśli na jej koncie płatnika powstanie nadpłata, to ZUS ją zwróci na jej wniosek. Gdy przedsiębiorca nie złoży tego wniosku, ZUS zaliczy ewentualną nadpłatę na poczet bieżących lub zaległych składek.

… Więcej Rzeczpospolita