Rozliczenie niektórych usług i zakupu paliwa do wynajętego auta…

Rzeczpospolita , autor: Marta Szafarowska , oprac.: GR

lip 19, 2007

Ekspertka odpowiada na pytania czytelników dotyczące podatku od towarów i usług

FAKTURA NA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie dostępu do Internetu. Klienci płacą comiesięczny abonament. Okres rozliczeniowy jest ustalony od 15 dnia danego miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca (np. od 15 czerwca do 14 lipca). Czy faktury trzeba wystawiać zawsze po wykonaniu usługi, tzn. jeśli rozliczenie dotyczy okresu od 15 czerwca do 14 lipca, to faktura musi być wystawiona w lipcu

Usługi polegające na zapewnieniu dostępu do sieci Internet klasyfikowane są jako usługi telekomunikacyjne. A dla nich moment powstania obowiązku podatkowego w VAT oraz moment, w którym wymagane jest wystawienie faktury, określone zostały w sposób szczególny. Co do zasady, zgodnie z § 15 rozporządzenia ministra finansów regulującego sposób wystawiania faktur, fakturę dokumentującą m.in. usługi telekomunikacyjne wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Ograniczenie w postaci niemożności wystawienia faktury wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego nie dotyczy jednak faktur dokumentujących usługi telekomunikacyjne, jeśli na fakturze zawarta jest informacja o okresie rozliczeniowym, którego faktura dotyczy.

Tak więc, jeśli faktura za usługi telekomunikacyjne zawiera odniesienie do okresu rozliczeniowego, za który jest wystawiana, powinna być wystawiona nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT. Natomiast obowiązek ten powstaje dla usług telekomunikacyjnych z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu tych usług.

Podsumowując, jeśli umowa o świadczenie usług zawarta z klientem określa termin płatności za te usługi, faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż z chwilą upływu tego terminu. Nie ma natomiast ograniczeń, jeśli chodzi o wcześniejsze wystawienie takiej faktury, co oznacza, że w analizowanym przypadku może ona być wystawiona zarówno w czerwcu, jak i w lipcu, a nawet w sierpniu, jeśli termin płatności za okres rozliczeniowy kończący się 14 lipca przypada w sierpniu. Istotne jest wyłącznie to, by faktura była wystawiona przed założonym w umowie terminem płatności. Termin ten wyznacza również moment, kiedy podatnik powinien uwzględnić sprzedaż i podatek VAT w rejestrze i deklaracji VAT.

… Więcej Rzeczpospolita