Niektóre jubileuszówki bez składek zus…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lip 25, 2007

Zwolnione od składek są wyłącznie nagrody związane z jubileuszem pracownika, czyli z jego stażem zatrudnienia. Wypłacane z okazji jubileuszu zakładu nie korzystają z tych preferencji. Ale do podstawy wymiaru składek nie wliczamy również nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi, który nabył do niej prawo wcześniej niż po kolejnych pięciu latach, gdyż przedstawił dokumenty potwierdzające nieuwzględnione przedtem zatrudnienie. Także wypłaconej zatrudnionemu przechodzącemu na świadczenie przedemerytalne, jeśli w chwili rozwiązania stosunku pracy brakuje mu do osiągnięcia kolejnego pięciolecia mniej niż 12 miesięcy.