Fiskus wyda zaświadczenie także w języku obcym…

Rzeczpospolita , autor: . I.l. , oprac.: GR

lip 30, 2007

Urząd skarbowy będzie nadal wydawał zaświadczenia na formularzu przedłożonym przez wnioskodawcę, ale tylko wówczas, gdy możliwe jest umieszczenie na nim adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.

Dotychczas takiego wymagania nie było. Wprowadza je rozporządzenie z 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (DzU nr 123, poz. 854). Weszło ono w życie 24 lipca 2007 r. Od tego też dnia – to nowość – wnioskodawca będzie mógł przedłożyć formularz w języku obcym i wtedy także zaświadczenie będzie wystawione w tym  języku. Warunkiem jest przedstawienie tłumaczenia formularza na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

Więcej Rzeczpospolita.