Nie ma vat, ale jest pcc…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lip 30, 2007

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego jest zwolnione od VAT.

Przewiduje to § 8 ust. pkt 6 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z jednej strony to dobrze, z drugiej źle, bo trzeba skorygować odliczony wcześniej podatek naliczony.

Pamiętaj, by sporządzić korektę

Ponieważ aport jest czynnością zwolnioną od VAT, więc osoba wnosząca towary handlowe i środki trwałe do zawiązywanej spółki musi oddać VAT odliczony wcześniej przy ich zakupach. Tak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów z 27 marca 2007 r. (PT5-033-13/EK/2006/AP-7828/7789). Pisaliśmy o niej szerzej w DOBREJ FIRMIE z 7 kwietnia 2007 r.

Resort powołał się tu na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tymczasem – jak pisze MF – zakupione z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży opodatkowanej towary handlowe, wnoszone następnie aportem do spółki, w żadnym momencie działalności nie posłużyły wykonywaniu działalności opodatkowanej, a jedynie stają się przedmiotem czynności zwolnionej". To oznacza, że trzeba skorygować wcześniej odliczony podatek.

To samo dotyczy środków trwałych wykorzystywanych już do wykonywania czynności opodatkowanych, a następnie przekazanych w formie aportu do spółki. W tym wypadku – jak wyjaśnia !VIF – ma zastosowanie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Zmiana przeznaczenia środków trwałych polegająca na wykorzystaniu ich do wykonania czynności zwolnionej, jaką jest wniesienie aportem towarów do spółki prawa handlowego lub cywilnego, powoduje zmianę prawa do odliczeń. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, należy skorygować odliczony podatek," odpowiednio stosując art. 91 ust. 1-5 ustawy, przy czym w przypadku dokonania aportu środków trwałych (sprzedaży zwolnionej), o których mowa w ust. 2 tego artykułu, będą miały odpowiednio zastosowanie przepisy art. 91 ust. 4 i 5" – wyjaśnił resort.

Więcej Rzeczpospolita.