Będą zmiany w drukach wysyłanych do zus…

Rzeczpospolita , autor: . Zal , oprac.: GR

sie 2, 2007

Pracodawcy będą musieli wypełniać nowy formularz ZUS IWA – Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Resort pracy przygotował zmiany w załącznikach do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU nr 200, poz. 1692 ze zm.). Zmiany były niezbędne ze względu na konieczność dostosowania systemu informatycznego ZUS do obsługi podmiotów mieszczących się lub zamieszkałych za granicą, a także do zmian oznaczeń przesyłek poleconych na mocy przepisów dotyczących Poczty Polskiej.

Zgodnie z projektem zmieniony załącznik ma być stosowany od i sierpnia 2007 r. Jednak po 31 lipca płatnicy składek przekazujący informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w formie pisemnej mogą się posługiwać dotychczasowym formularzem ZUS IWA do wyczerpania zapasów.

Gotowy jest także projekt zmiany rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr 149. poz. 982 ze zm.).