Ratusz zatrudni niepełnosprawnych…

KURIER LUBELSKI , autor: . Jaxa , oprac.: GR

sie 2, 2007

Osoby niepełnosprawne dostaną pracę w lubelskim magistracie. Łącznie około 20 osób. Na początek przygotowano 3 etaty. Magistrat nie ukrywa, że chce w ten sposób zrealizować dwa cele.

– Przede wszystkim pomóc niepełnosprawnym w znalezieniu pracy. Ale też uzyskać oszczędności dla budżetu miasta, poprzez uniknięcie karnej opłaty za niewypełnianie limitu zatrudniania osób niepełnosprawnych – wyjaśnia Krzysztof Łątka, sekretarz miasta Lublin.

W ratuszu pracuje obecnie 29 niepełnosprawnych. Powinno ich być 50, czyli 5 proc. zatrudnionych. Takie bowiem limity na jednostki administracji rządowej czy samorządowej nakłada ustawa o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Za niewypeinianie limitu zatrudnienia lubelski ratusz płaci karę po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Pieniądze trafiają do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ciągu trzech ostatnich miesięcy (kwiecień -czerwiec) ratusz zasilił go kwotą prawie 70 tys. zł.

– Tworząc nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych, obniżamy kwotę tego podatku", a z czasem
w ogóle możemy uniknąć jego płacenia. To nie wszystkie korzyści -wylicza Stefania Domańska-Michałek, pełnomocnik prezydenta Lublina ds. osób niepełnosprawnych. – Każde nowe miejsce pracy tworzone z myślą o niepełnosprawnych jest dofinansowywane z PFRON: samorząd otrzyma 15 tys. złotych na jego powstanie. Ponadto fundusz w okresie trzech lat płaci pracownikowi niepełnosprawnemu z własnej kieszeni co drugą pensję.

Więcej Kurier Lubelski.