Pfron nie zapłaci za wypoczynek…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sie 6, 2007

Ministerstwo Pracy zamierza zlikwidować wypoczynkowe turnusy rehabilitacyjne. Wszystkie tego typu wyjazdy mają mieć specjalistyczny charakter.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie nadal dopłacał do turnusów rehabilitacyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych – wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Zmieni się jednak definicja tego typu wyjazdów. Zgodnie z nowymi przepisami nie będą już organizowane turnusy ogólnousprawniąjące, czyli rekreacyjno-wypoczynkowe. Wszystkie dofinansowane z PFRON wyjazdy mają mieć charakter specjalistyczny (np. sportowy lub rekreacyjno-sportowy, psychoterapeutyczny, szkoleniowy). Zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem turnusu i uwzględniające stopień niepełnosprawności jego uczestników mają obejmować nie mniej niż 60 proc. ogólnego czasu wszystkich zajęć przygotowanych na potrzeby turnusu.

Dotychczas wyjazdy o charakterze rekreacyjnym cieszyły się największym zainteresowaniem niepełnosprawnych.

– Dla części osób była to po prostu forma organizacji wypoczynku. Sądzę jednak, że turnusy powinny być twórcze i, jak sama nazwa wskazuje, mieć charakter usprawniający – tłumaczy Anna Brunsz z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

O zmianie definicji turnusów dyskutowano już w trakcie ubiegłorocznej debaty nad projektem nowej ustawy o integracji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele władz samorządowych i urzędów wojewódzkich zgłaszali wówczas opinie, że w obecnej formule większość turnusów nie zapewnia rehabilitacji ich uczestników.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, o dofinansowanie do .wyjazdu nadal będą mogły ubiegać się wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. Wysokość dotacji będzie zależeć od stopnia niepełnosprawności. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane i rozpatrywane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Więcej Gazeta Prawna.