Zus przyjazny dla interesantów…

Rzeczpospolita , autor: . Mrz , oprac.: GR

sie 13, 2007

Wydłużony czas działania oddziałów oraz inwestowanie w wyszkolenie urzędników to zmiany, jakie zapowiada prezes ZUS

Od i sierpnia tego roku zmianie uległa struktura ZUS – zamiast dotychczasowych 42 oddziałów wyznaczono 16 w miastach wojewódzkich. Wyjątek stanowi województwo śląskie, gdzie siedzibą oddziału będzie Chorzów. Zmalała także z 32 do 27 liczba departamentów w centrali ZUS. Zdaniem Pawła Wypycha, prezesa ZUS, ma to usprawnić działanie tej instytucji.

Już teraz znacznie uproszczono zasady przyjmowania dokumentów ubezpieczeniowych. Dotychczas przedsiębiorca mógł je składać wyłącznie w oddziale właściwym dla jego miejsca zameldowania. Jeśli zaś prowadził działalność gospodarczą na drugim końcu Polski, nie mógł tam uzyskać informacji, czy wszystkie składki ma zapłacone w terminie. Obecnie można złożyć dokumenty w każdym oddziale w całej Polsce.

Ostatnio został uruchomiony także Elektroniczny Urząd Podawczy, dzięki któremu, zamiast stać w kolejce w zwykłym oddziale, można, za pośrednictwem Internetu, przesyłać do ZUS wnioski ubezpieczeniowe czy reklamacje stanu konta emerytalnego.

W planach jest także zmiana godzin pracy wszystkich oddziałów, delegatur i placówek terenowych. Będą one rozpoczynały i kończyły pracę w tym samym czasie w całej Polsce. Jeden lub dwa dni w tygodniu mają także pracować kilka godzin dłużej niż dotychczas. Wiele osób musiało się zwalniać z pracy, by załatwić swoje sprawy w ZUS. Zmiany planowane przez prezesa mają maksymalnie ułatwić kontakt i obsługę interesantów.

Więcej Rzeczpospolita.