Mineralna przyda się też w biurze…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

sie 13, 2007

Czy pracodawca, który w upalny dzień zafundował spragnionym pracownikom kilka skrzynek wody mineralnej, może zaliczyć wydatek do kosztów

Tak, bo dzięki temu mogą lepiej pracują. Na dodatek obowiązek ugaszenia pragnienia pracowników wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. A nawet jeśli szef zafunduje im coś nieobowiązkowego", to może argumentować, że to koszt pracowniczy, czyli wydatek na funkcjonowanie firmy.

Przypomnijmy, że zgodnie z § 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca musi zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a osobom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody inne napoje. Ich ilość, rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określa rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Wynika z niego, że firma musi zapewnić im napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Tak więc pracodawca powinien zagwarantować wodę (lub inne napoje, np. herbatę) wszystkim pracownikom, a nie tylko zatrudnionym w uciążliwych warunkach.

Więcej Rzeczpospolita.