Bezpłatne przekazanie płyt i telefonów – bez kasy fiskalnej…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sie 20, 2007

Firma przekazująca w promocji za darmo telefony, aparaty fotograficzne czy płyty DVD nie musi tego ujmować w kasie fiskalnej, mimo że sprzedaż tych towarów należy w ten sposób ewidencjonować

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 sierpnia 2007 r.

Sprawa była wynikiem skargi na niekorzystną dla podatnika interpretację wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie. Z pytaniem wystąpił jeden z operatorów telefonii komórkowej. Jego klienci uczestniczą w programie lojalnościowym – za kupione usługi zbierają punkty. Mogą je później wymienić na różne nagrody. Wśród nich są min. aparaty telefoniczne, sprzęt RTV oraz płyty CD i DVD, a więc towary, których sprzedaż bezwzględnie musi być rejestrowana za pomocą kas fiskalnych. W stosunku do nich nie obowiązują bowiem żadne zwolnienia. Spółka uważała jednak, że obowiązek ten jej nie dotyczy, ponieważ nie jest to sprzedaż w rozumieniu ustawy o VAT.

Izba Skarbowa nie zgodziła się z taką wykładnią. Powołała się na art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Jej zdaniem z przepisu tego wynika, że sprzedażą jest wszelkie przekazywanie towarów bez wynagrodzenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na decyzję tę podatnik złożył skargę do WSA.

– Artykuł 7 ust. 2 ustawy o VAT ma zastosowanie tylko w sytuacji przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem – powiedział Dariusz Sobczyk, doradca podatkowy reprezentujący spółkę. Powołał się na wyrok z 3 kwietnia 2007 r. WSA we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 152/07). Zwrócił uwagę, że orzeczenie to dotyczyło bardzo podobnego stanu faktycznego. Sąd orzekł w nim, że nieodpłatne przekazanie nagród w ramach programu partnerskiego nie podlega VAT. Zdaniem pełnomocnika nie jest to więc także sprzedaż, o której mowa w art. 111 ustawy o VAT, nakazującym stosowanie kas fiskalnych.

WSA w Warszawie zgodził się z tymi argumentami i uchylił decyzję Izby Skarbowej. Potwierdził, że kasę fiskalną należy stosować przy sprzedaży detalicznej, o której mowa w art. 111 ustawy o VAT. Artykuł 5 wyjaśnia, że chodzi o odpłatną dostawę towarów. Sąd zauważył, że art. 7 ust. 2 zrównuje z pojęciem odpłatnej dostawy przekazanie nieodpłatne, ale tylko wówczas, gdy dokonano go na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (sygn. III SA/Wa 984/07).

Więcej Rzeczpospolita.