Wykup mieszkania komunalnego…

Rzeczpospolita , autor: Janusz Gdański , oprac.: GR

sie 20, 2007

Wraz z córką, uczennicą liceum, utrzymujemy się z renty po zmarłym mężu. Zajmujemy mieszkanie komunalne. Czy córka odziedziczy je po mnie Sąsiad twierdzi, że powinnam lokal wykupić, ale na to musiałabym wziąć kredyt. Czy rzeczywiście muszę mieszkanie wykupić, aby córce nie groziła bezdomność, gdy moje mieszkanie ktoś inny wykupi

– Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, po śmierci najemcy w stosunek najmu automatycznie wstępuje stale zamieszkujące z samotnym najemcą dziecko. Córka umowę najmu może więc odziedziczyć. Słusznie nie występuje pani o wykup mieszkania. Bez względu na wysokość bonifikaty udzielanej przez gminę przy wykupie nie powinna pani o to zabiegać z oczywistych przyczyn:

1. Jako najemca samotnie wychowujący dziecko ma pani pełną ochronę prawną przed eksmisją na bruk.

2. Po wykupieniu mieszkania musiałaby pani ponosić wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem – także na koszt własny wymieniać okna czy przestawiać piec, co dziś należy do obowiązków wynajmującego.

3. Oprócz kosztów utrzymania mieszkania musiałaby pani partycypować w kosztach remontu wspólnych części budynku – dachu, klatki schodowej, instalacji wodnokanalizacyjnej etc. Skoro pani sytuacja finansowa jest trudna, to koszty te mogłyby przekraczać pani możliwości.

4. Nikt poza panią nie ma prawa pani mieszkania wykupić. Najemca ma ustawowe prawo pierwokupu.

Więcej Rzeczpospolita.