W ekspresowym tempie parlament kończy prace nad nowelizacją Karty nauczyciela. Pozwoli to nauczycielom przechodzić na emeryturę bez rezygnowania z pracy w szkole

Posłowie na wczorajszym posiedzeniu połączonych komisji Edukacji oraz Polityki Społecznej pozytywnie przyjęli zmiany w Karcie nauczyciela przewidujące nowe zasady przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury do końca tego roku.

Ci, którzy zrezygnowali już z pracy, będą mogli wrócić do szkół, ale tylko tam, gdzie będą naprawdę potrzebni. Ma się to odbywać bez szkody dla nauczycieli przyjętych na ich miejsce.

W ten sposób 40 tys. nauczycieli, którzy już mają lub do końca tego roku wypracują 30-letni staż pracy, nie będzie musiało rezygnować z pracy w szkole, by zyskać prawo do wcześniejszej emerytury. Tego wymagają od nich obecne przepisy.

W trakcie roku szkolnego nie tak łatwo jednak rozstać się ze szkołą.

Mogą być kłopoty

Dlatego część nauczycieli, którzy nie chcieli stracić prawa do emerytury, już wcześniej złożyła wypowiedzenia. Teraz, w myśl nowych przepisów, mogą oni w ciągu 14 dni od wejścia ustawy w życie złożyć wniosek o przywrócenie na dotychczasowe stanowisko.

Otrzymają pozytywną odpowiedź, jeżeli na danym stanowisku nie została już zatrudniona nowa osoba, a przywrócenie do pracy jest uzasadnione wymaganą liczbą godzin nauczania danego przedmiotu w szkole. Ta możliwość nie będzie jednak dotyczyła dyrektorów szkól, którzy są obsadzani w wyniku postępowania konkursowego.

Więcej Rzeczpospolita.