W zakładzie pracy chronionej…

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: . Mwe , oprac.: GR

sie 27, 2007

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy z Odolanowa odwiedzili Zakład Pracy Chronionej Certus" w Cieszynie.

Firma ta jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych na potrzeby budownictwa. Odolanowianie mieli
możliwość zapoznania się ze specyfiką zakładu i sposobami zatrudniania osób niepełnosprawnych. Po zwiedzeniu zakładu oraz sąsiadujących z nim terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przygotowano dla gości mały poczęstunek. Głównym celem wycieczki było przybliżenie osobom "niepełnosprawnym form funkcjonowania zakładów pracy chronionej, ukazanie im ewentualnych możliwości oraz perspektyw podjęcia pracy zawodowej. Wycieczka ta będzie stanowić dobre podstawy do podjęcia rozmów, pogadanek oraz dyskusji na temat sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz możliwości podejmowania przez nich zatrudnienia.

Więcej Głos Wielkopolski.