Dają pieniądze…

GAZETA POMORSKA , autor: Sybilla Walczyk , oprac.: GR

sie 28, 2007

Niepełnosprawni z regionu mogą wziąć udział w nowych programach realizowanych przez PFRON. Łatwiej będzie zrobić prawo jazdy czy kupić specjalnie przystosowane auto.

Sprawny dojazd", Trener pracy", Uczeń na wsi", Partner III" – w ramach tych czterech programów osoby niepełnosprawne mogą starać się o bezzwrotną pomoc finansową. Akcja ma na celu wyrównanie szans.

Osoby pełnoletnie, które posiadają już prawo jazdy kat. B, są w wieku aktywności zawodowej, uczą się lub pracują, nie mają żadnych zobowiązań względem PFRON i nie posiadają samochodu lub ma on więcej niż sześć lat mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu nowego auta. O takie dofinansowanie mogą też starać się rodzice lub opiekunowie dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, które wymaga dowożenia np. na rehabilitację.

Do samochodu osobowego PFRON dopłaci maksymalnie 16 tys. zł, na samochód oprzyrządowany – ponad 19 tys. zł. Wniosek należy złożyć w oddziale PFRON do 10 września.

Drugi z programów Trener pracy" ma wspomóc zatrudnianie osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Poprzez udział w tym programie można zdobyć środki na kurs prawa jazdy kat. B. Na wnioski PFRON czeka do 14 września.

Pomyślano także o dzieciach i młodzieży, które chcą zdobyć wykształcenie. Uczeń na wsi" to program skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym (z wyłączeniem szkół policealnych) z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Uzyskana pomoc finansowa może obejmować koszty zakupu przedmiotów ułatwiających naukę, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, kursów językowych i doszkalających a także koszty instalacji i abonamentu za internet. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się także o zwrot kosztów za naukę, zakwaterowanie i dojazdy do szkoły. Termin składania wniosków mija 30 września.

Więcej Gazeta Pomorska.