Można potrącić firmowe wydatki i mniej zapłacić fiskusowi…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

wrz 3, 2007

Własna firma to często mała, domowa działalność. Daje możliwość skonsumowania tzw. codziennych wydatków, ponoszonych niezależnie od tego, czyją prowadzimy, czy nie. Możemy bowiem zmniejszyć przychody o koszty ich uzyskania. Dzięki temu mamy mniejszy dochód i zapłacimy niższy podatek Koszty możemy odliczać, jeśli jesteśmy opodatkowani według skali lub stawką liniową. Nie ma tej możliwości przy ryczałcie i karcie podatkowej.

Trzeba wykazać związek z firmą

Do kosztów firmy można zaliczyć wiele typowych i nietypowych inwestycji. Podstawowy warunek j est taki: wydatek musi być związany z prowadzoną działalnością i nie może być wymieniony w art. 23 ust 1 updof (tam znajduje się tzw. negatywny katalog kosztów). Musimy też kierować się o rozsądkiem i umiarem, szczególnie jeśli wydatki służbowe pokrywają się z osobistymi. Wyobraźnia podatników j est tu bardzo bogata, urzędy skarbowe skrupulatnie jednak weryfikują ich poczynania. Kwestionują też racjonalność działań przedsiębiorców. Sądy jednak podkreślają często, że to sam właściciel firmy ocenia, co jest dla niej korzystne, a urzędnicy nie mogą ingerować w swobodę podejmowania decyzji gospodarczych Poza tym nie każdy wydatek da się powiązać z konkretnym przychodem, a wiele z nich to tzw. koszty funkcjonowania firmy, pośrednio związane z przychodami. Tak też wynika z przepisów, które mówią, że kosztem mogą być wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Koszty w księdze można rozliczać na dwa sposoby

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, mają do wyboru dwie metody księgowania kosztów. Mogą to robić tak jak w księgach rachunkowych albo rozliczać koszty w momencie poniesienia. Większość z nich stosuje tę drugą metodę.

Kiedy koszt jest poniesiony Jak stwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 1 lutego br. (odpowiedź na pytanie DF), u przedsiębiorców . prowadzących księgę przychodów i rozchodów to dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę księgowania. Niezależnie od tego, według jakięj metody prowadzą księgę.

…Więcej Rzeczpospolita