Pomoc na szkolenia nie przekroczy 1 mln euro…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

wrz 10, 2007

Z dotacji na szkolenia niepełnosprawnych pracowników będzie można sfinansować

Zmieni się sposób finansowania szkoleń pracujących osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia niepełnosprawnych pracowników.

Pracodawcy będą mogli przeznaczyć pieniądze z PFRON m.in na pokrycie kosztów:

wynagrodzenia prowadzących szkolenia oraz tłumaczy języka migowego,

podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników szkoleń i prowadzących,

wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji zajęć,

zakupu materiałów szkoleniowych.

Wysokość dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorców nie przekroczy 55 proc. kosztów szkolenia specjalistycznego oraz 90 proc. wydatków na szkolenia ogólne. W przypadku pozostałych firm maksymalne dopłaty wyniosą odpowiednio 45 proc. oraz 70 proc. Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy zajęć specjalistycznych, jak i ogólnych, wysokość dofinansowania oblicza się tak jak za szkolenia specjalistyczne. Zgodnie z projektem, przedsiębiorca nie otrzyma pomocy, jeśli koszt brutto jednego szkolenia przekroczy kwotę 1 mln euro.

Aby uzyskać refundację wydatków poniesionych na szkolenie, pracodawca będzie musiał złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Musi on zawierać m.in. informację o stanie zatrudnienia, w tym pracowników niepełnosprawnych, oraz o liczbie osób, które wzięły udział w szkoleniach. Pracodawcy będą musieli także złożyć oświadczenie, że nie zalegają z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON.

Więcej Gazeta Prawna.