Raty budowlane zwiększają obrót spółdzielni…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

wrz 13, 2007

Ustalając proporcje sprzedaży opodatkowanej I zwolnionej, spółdzielnia mieszkaniowa powinna brać pod uwagę wpłaty członków na budowę budynku mieszkalnego niepodlegającego amortyzacji

Stwierdził tak naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w interpretacji wydanej (sygn. 1472/RPP1/443-68/07/SA-PI) spółdzielni, która w 2006 r. rozpoczęła budowę mieszkań (tzw. środek trwały w budowie). Jej członkowie przez trzy kolejne lata mają wpłacać raty na wkłady budowlane, co zwiększa obrót spółdzielni. Budynki należą bowiem do zasobów spółdzielni, ale nie są przez nią amortyzowane. Podatniczka chciała się dowiedzieć, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, a w efekcie kwoty VAT do odliczenia, powinna uwzględniać obrót związany z budową. Sama uznała, że nie ma takiego obowiązku.

Naczelnik warszawskiego Urzędu Skarbowego nie zgodził się z jej poglądem. Wyjaśnił, że w myśl art. 90 ust. 2-6 ustawy o VAT podatnik pomniejsza VAT należny tylko o tę część VAT naliczonego, którą może przypisać do czynności opodatkowanych, bo przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego od nich.

Proporcję tę ustala się na podstawie obrotu z roku poprzedniego i zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Więcej Rzeczpospolita.