Kosztem są też nietypowe inwestycje…

Rzeczpospolita , autor: Ewelina Majewska-Howis , oprac.: GR

wrz 24, 2007


Kosztem podatkowym przedsiębiorcy może być zakup motocykla, alkomatu, wartość pieniędzy skradzionych z firmowego rachunku oraz czesne za studia podyplomowe. Warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów jest wykazanie ich związku z przychodem.

Koszty mogą być ponoszone w celu uzyskania przychodu oraz zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu.

Nowa definicja kosztów podatkowych obowiązuje już ponad pół roku. Analizując wyjaśnienia organów podatkowych, można zauważyć zmianę nastawienia urzędników na mniej profiskalne. Bardziej wyrozumiali są nie tylko pracownicy tzw. dużych urzędów skarbowych, liberalne interpretacje wydają także naczelnicy urzędów w mniejszych miejscowościach.

Alkomat i domek letniskowy

Mimo doprecyzowania definicji kosztów podatkowych kwestia odliczania niektórych wydatków budzi wątpliwości i nadal jest powodem licznych sporów z urzędami skarbowymi. Skuteczna obrona zależy często od dobrej argumentacji i dodatkowych informacji dołączonych do faktury zakupu.

Trudno przekonać urzędnika skarbowego, że koszty budowy domku letniskowego na Mazurach są ponoszone w celu uzyskania przychodu przez właściciela firmy produkującej mrożonki pod Siedlcami. Niemniej koszt budowy podobnego domku, którego właścicielem jest przedsiębiorca prowadzący sieć pensjonatów, może -przy spełnieniu warunków ustawowych – być zaliczony do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne po zakończeniu inwestycji.

Kosztem może też być zakup alkomatu. Tester trzeźwości w niektórych firmach może być potraktowany jako zabezpieczenie źródła przychodu Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w postanowieniu z 6 kwietnia 2007 r. (PO-3/423/9/9/MZ/ 2/2007) uznał, że: posiadanie atestu (certyfikatu) oraz odwołanie w regulaminie pracy do ustawy o wychowaniu w trzeźwości są wystarczające i stanowią podstawę do zaliczenia zakupu testera trzeźwości do kosztów uzyskania przychodu”.

Więcej Rzeczpospolita.