5 miliardów złotych na rehabilitację…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

wrz 25, 2007


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy 2,9 mld zł na refundację składek na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenia niepełnosprawnych.

W 2008 roku przychody PFRON osiągną kwotę 4,7 mld zł, czyli o 1,3 mld zł więcej niż w bieżącym roku – wynika z planu finansowego funduszu, zawartego w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. PFRON wyda jednak 5 mld zł. Różnica zostanie pokryta z rezerwy finansowej powstałej po wykonaniu planu finansowego za 2007 rok.

Wzrost przychodów funduszu wynika przede wszystkim ze zwiększenia wpłat zakładów pracy. Firmy i instytucje muszą płacić na PFRON, jeśli nie zatrudniają odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników. W 2007 roku planowane przychody funduszu z tego tytułu mają wynieść łącznie 2,6 mld zł, a rok później już 3,4 mld zł.

– Faktycznie szacuje się jednak, że jeszcze w tym roku wpłaty na PFRON osiągną około 2,9 mld zł zamiast planowanych 2,6 mld zł – mówi Szczepan Wroński, zastępca dyrektora działu finansowego funduszu.

3,4 mld zł zapłacą pracodawcy za niezatrudnianie niepełnosprawnych.

W tym roku przybyło bowiem około 3 tys. nowych zakładów, które są zobowiązane do wpłat na PFRON.

Więcej Gazeta Prawna.