W Polsce potrzeba otwarcia rynku pracy na niepełnosprawnych oraz większego zaangażowania państwa w promocję ich zatrudniania- zgodzili się wczoraj uczestnicy konferencji prezentującej raport. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w Polsce”. Autorzy raportu uważają, że w prawie powinno wreszcie dojść do zmian ułatwiających niepełnosprawnym podejmowanie pracy, a pracodawcom zatrudnianie ich. Chodzi m.in. o ulgi podatkowe, dotacje i świadczenia społeczne. Takie same pomysły powinny być skierowane do samych niepełnosprawnych. W Finlandii np. mają oni gwarancję, że w przypadku utraty pracy przez trzy lata nie stracą renty inwalidzkiej.

Więcej Dziennik.