Remont czy ulepszenie…

Rzeczpospolita , autor: A.Kol. , oprac.: GR

paź 1, 2007


W budynku hurtowni (kupionym w 2005 r.), który jest własnym środkiem trwałym, wykonaliśmy prace remontowe polegające na uzupełnieniu Istniejącej izolacji cieplnej (styropian) budynku i nałożeniu nowego tynku na całej powierzchni (Istniejący był w fatalnym stanie). Została również zwiększona grubość izolacji. Wartość wykonanych prac wyniosła 19 tys. zł brutto. Spółka zatrudnia 6 osób, a obroty roczne nie przekraczają 1 mln zł. Czy można jednorazowo odnieść w koszty ten wydatek, czy poprzez amortyzację Czy trzeba podnieść wartość środka trwałego

Wydatek można ująć bezpośrednio w kosztach, jeśli jest to remont przywracający pierwotny stan techniczny i niepowodujący ulepszenia – czyli wzrostu wartości użytkowej budynku w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Z pytania czytelnia wynika, że izolacja cieplna budynku wymagała uzupełnienia (w wyniku eksploatacji pojawiły się w niej pewne ubytki), także tynk był w fatalnym stanie, wymagał wymiany. Wydatki na uzupełnienie izolacji i wymianę tynku były więc bez wątpienia kosztami remontowymi.

Więcej Rzeczpospolita.