Raczej nie zintegrujesz załogi na koszt funduszu socjalnego…

Rzeczpospolita , autor: Jadwiga Stefaniak , oprac.: GR

paź 3, 2007


Większości imprez integracyjnych pracowników nie wolno ci sfinansować z funduszu socjalnego. Jeśli jednak wyłożysz na ten cel własne środki, masz prawo zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów

Niewątpliwie większe zintegrowanie załogi przekłada się na lepsze wyniki firmy. Pracodawcy, doceniając znaczenie tzw. czynnika ludzkiego, starają się zapewnić warunki sprzyjające zespoleniu zatrudnionych bez względu na zajmowane przez nich stanowisko. Często organizują w tym celu tzw. imprezy integracyjne.

Niechętnie jednak środki na nie wykładają z własnej kasy, zwykle pokrywają z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie zawsze jest to zgodne z przepisami. Z funduszu socjalnego nie wolno bowiem finansować większości takich spotkań. Popatrzmy, jak to wygląda w praktyce.

Przykład 1

Spółka zorganizowała imprezę integracyjną dla ogółu pracowników z rodzinami oraz dla zaproszonych przedstawicieli firm z nią współpracujących. Faktura zbiorcza, którą otrzymała od organizatora imprezy, obejmowała m.in. koszty usług gastronomicznych, wynajmu sali i występu zespołu muzycznego.

Przykład 2

Prezes firmy chce się spotkać przed świętami Bożego Narodzenia z personelem, by złożyć życzenia świąteczne i podziękować za całoroczną pracę. Wynajął firmę kateringową, która dostarczyła posiłki i obsługę kelnerską. Jednym z punktów spotkania było także wręczenie wszystkim pracownikom zakupionych przez firmę bonów towarowych o wartości 300 zł oraz firmowych upominków.

Przykład 3

Pracodawca organizuje czterodniową wycieczkę autokarową w góry dla pracowników z rodzinami i dla byłych pracowników – emerytów z rodzinami. Wynajął w tym wyspecjalizowaną agencję turystyczną, która ma zorganizować całą wyprawę.

Ze względu na charakter dwóch pierwszych imprez nie należy ich opłacać z funduszu socjalnego. Zakład powinien je zatem sfinansować z własnych pieniędzy. Można natomiast zakupić ze środków socjalnych wycieczkę dla pracowników i emerytów. Pod warunkiem, oczywiście, że udział w imprezie zostanie obwarowany kryteriami socjalnymi zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Także Ministerstwo Finansów oraz organy skarbowe ostatnio prezentują pogląd, że istnieje związek przyczynowy w rozumieniu przepisów podatkowych między poniesieniem wydatków na rzecz integracji pracowników i firmowymi kosztami uzyskania przychodu.

Więcej Rzeczpospolita.