Nie można wyciągać wniosków z przepisów wyrwanych z kontekstu…

Rzeczpospolita , autor: Marek Domagalski , oprac.: GR

paź 5, 2007


CBA zapewne nieraz przeglądało akta ZUS, podobnie jak to czyni prokuratura, policja i wiele podobnych instytucji, a nawet osoby prywatne – pisze Marek Domagalski, publicysta Rz”

Czy więc rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (z 27 września 2006 r.) w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania CBA informacji przez organy, ’ służby i instytucje państwowe coś zmienia w tym zakresie – jak alarmuje Gazeta Wyborcza”, a za nią wielu komentatorów. Czy wrzuca Polaków do sieci CBA” Nie sądzę. Za takim wnioskiem przemawia zasada czytania (interpretowania) przepisów w ich prawnym kontekście oraz to, że wiele będzie zależeć od praktyki, a tę kontrolować będą sądy. Kluczowy § 6 rozporządzenia mówi, że wymienione w art 22 ust 2 w ustawy o CBA podmioty, w szczególności ewidencją działalności gospodarczej.

Krajowy Rejestr Sądowy, system ewidencji ludności oraz centralne rejestry ZUS: Ubezpieczonych i Płatników Składek mogą wyrazić zgodę na udostępnianie CBA zgromadzonych zbiorów, danych lub informacji za pomocą urządzeń i systemów informatycznych bez konieczności każdorazowego składania pisemnych wniosków”. Kolejne zdania tego paragrafu mówią jednak że przekazanie danych dokonuje się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz i obowiązujących daną instytucję zasad i trybu postępowania. Jakie zasady obwiązują ZUS Zgodnie z art. 50 ust 3 i 4 ustawy systemowej dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego mogą być udostępniane m.in. sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej i podatkowym, komornikom, ośrodkom pomocy społecznej. Udostępnia się je także na wniosek osób fizycznych i płatników składek których informacje dotyczą. Poza tym zarówno § 5, jak i 8 . rozporządzenia mówią o indywidualnych wnioskach o wgląd w dane. Dla mec. Jacka Kondrackiego mimo to nie jest jasne, czy § 6 nie stwarza odrębnej masowej” ścieżki.

Więcej Rzeczpospolita.