Nie tak łatwo udowodnić pracę w szczególnych warunkach…

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Kasprzak , oprac.: GR

paź 5, 2007


0 tym, który pracownik, kiedy pod jakimi warunkami ma szansę na szybsze przejście na emeryturą, decydują często trudne do zdobycia zarządzenia resortowe

Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zatrudnia m.in. palacza kotła, spawacza elektrycznego oraz montera urządzeń i instalacji ciepłowniczych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy ci wykonują pracą na tych stanowiskach przez około 30 – 80 proc. swojego czasu pracy, a resztą poświęcają na inne czynności. Czy jest to praca w szczególnych warunkach – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY. – Osoby te jako:

palacz – przy kotle częściowo zmechanizowanym, z rusztem o wymuszonym podmuchu powietrza,

spawacz – przy czynnościach spawalniczych przez około 30 proc. dniówki roboczej,

monter – dorywczo przy kotłach rusztowych o wymuszonym podmuchu powietrza i na sieciach cieplnych, około 80 proc. czasu poświęca na obsługę węzłów cieplnych Itd.

Wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach określa w tej sytuacji zarządzenie nr 9 ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z 1 lipca 1983 r. w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej. Zostało ono wydane na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.).

W ENERGETYCE I HUTNICTWIE

Zgodnie z zarządzeniem osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej jako monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych oraz palacz kotłów przemysłowych wykonują pracę w szczególnych warunkach w energetyce, czyli przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych. Stanowiska te figurują odpowiednio w wykazie A dziale II pkt 44 i 61 załącznika nr 1 do zarządzenia. Spawacz elektryczny i gazowy znajduje się natomiast w dziale XIV Prace różne” pkt 12 ppkt 1 i 2 wymienionego wykazu. Zasadniczo więc wymienione zawody stanowią pracę w szczególnych warunkach uprawniającą do wcześniejszej emerytury. By jednak zakwalifikować tak konkretne stanowisko, osoba je zajmująca musi sprostać jeszcze innym wymogom określonym w zarządzeniu.

Więcej Rzeczpospolita.