Nowy sejm musi nadrobić stracony czas…

Gazeta Prawna , autor: Katarzyna Kozińska-Mokrzycka , oprac.: GR

paź 9, 2007


Oczekiwanie na wcześniejsze wybory wstrzymało na kilka miesięcy niemal wszystkie prace legislacyjne. Biznes oczekuje, że i rząd, i posłowie po wyborach szybko nadrobią stracony czas.

Lato nie sprzyja podejmowaniu ważkich decyzji. Wyraźnie widać to w efektach pracy organizacji zrzeszających przedsiębiorców -jeśli osiągnięcie wyznaczonego celu zależało od strony rządowej lub posłów, zwykle nie udało się go osiągnąć.

Sytuacja pogorszyła się jeszcze, kiedy rozwiązał się Sejm. Poza przyjętą dosłownie w ostatnich dniach specustawą dotyczącą organizacji Euro 2012 wszystkie projekty trafiły do szuflady.

Krajowa Izba Gospodarcza podsumowała prace Sejmu w II kwartale. Uchwalono 53 ustawy, zaledwie siedem miało znaczenie dla gospodarki.

– Bariery prawne są jednymi z najsilniej odczuwanych przez przedsiębiorców. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wskazuje na niską ocenę aktów prawnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej – podkreśla Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Konfederacja Pracodawców Polskich domaga się likwidacji trzymiesięcznego ograniczenia w zatrudnianiu obcokrajowców bez zezwolenia na pracę. Ograniczenie powoduje, że przedsiębiorcy nie są zainteresowani zatrudnianiem pracowników spoza UE. BCC apeluje też o zmianę ustawy kominowej.

Więcej Gazeta Prawna.