Część domu zajętą na działalność gospodarczą też można…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

paź 11, 2007


Przedsiębiorca, który prowadzi działalność we własnym domu, może amortyzować, czyli stopniowo wliczać w koszty wartość części budynku zajętej na cele firmy. Jak w takiej sytuacji ustalić podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

Z takim problemem zwrócił się do nas jeden z czytelników.

– Kupiłem działkę z piętrowym budynkiem w stanie surowym (zadaszony, bez drzwi, okien, instalacji itp.). W akcie notarialnym nie wyodrębniono ceny działki i ceny budynku (jest tylko kwota łączna). Zamierzam wykończyć budynek i na parterze prowadzić działalność gospodarczą przeniesioną z obecnego miejsca. Czy środkiem trwałym będzie budynek czy lokal Jakie wydatki złożą się na wartość początkową środka trwałego Czy i jak rozłączyć’* wartość działki od wartości budynku w stanie surowym – pyta czytelnik DE

Budynek środkiem trwałym

Z pytania wynika, że czytelnik zamierza dokończyć budowę budynku i w jego części prowadzić działalność gospodarczą. Środkiem trwałym będzie w tym wypadku budynek. Lokal j est nim tylko wtedy, gdy stanowi wyodrębnioną własność. A z taką sytuacją nie mamy tu do czynienia. Czytelnik jest właścicielem całego budynku, a pomieszczenie, które ma być zajęte na działalność, jest po prostu częścią tego budynku. Przy czym jeśli co najmniej połowa powierzchni użytkowej tego budynku będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych, budynek taki według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należy zaklasyfikować jako mieszkalny. Ma to znaczenie dla jego amortyzacji.

… Więcej Rzeczpospolita