Nowe paragrafy w pigułce…

Rzeczpospolita , autor: Kc , oprac.: GR

paź 16, 2007


Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych – wynika z rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego. Jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta w bieżącym i dwóch poprzednich latach kalendarzowych nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro, a jeśli beneficjent prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro. Rozporządzenie to wchodzi
w życie 26 października (DzU nr 185, poz. 1317) i obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.

Więcej Rzeczpospolita.